Svetski uspeh koji traje već duže od 32 godine, plod je rada porodične firme koja se, iz generacije u generaciju, razvila u globalnu poduzetničku kompaniju čiji je promet u konstantnom porastu.

Istraživanje i razvoj u oblasti tehnologije i najinovativnijih materijala prisutnih na tržištu, kao i saradnja s mladim arhitektima i dizajnerima na početku karijere, omogućili su kompaniji Progress Profiles da stvori ekskluzivna rešenja koja spajaju visoki učinak sa savremenim dizajnom.

null

www.progressprofiles.com

null

LEMIT PONUDA